Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari de sol·licitud de compra (Bca. d'Humanitats)

Si considera necessària o interessant la compra d'alguna obra relacionada amb les matèries impartides en la seua titulació, pot enviar el seu suggeriment mitjançant aquest formulari electrònic. En tot moment us informarem de l'estat de la sol·licitud
Ompliu el següent formulari de la manera més completa possible
Dades de la persona sol·licitant
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom / Cognoms
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Vinculació UV
Informació del recurs sol·licitat
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Tipus de material
Autor
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Títol
Edició
Editorial
Any de publicació
ISBN
Permet un ISBN-13 sense guions ni espais en blanc (13 caràcters en total)
Informació complementària de la sol·licitud
Grau/Titulació
Assignatura/Professor
Observacions
Li agradaria reservar el llibre quan arribe a la biblioteca?
Dades de control de la sol·licitud