Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

RECERCA AMB ODS

Per què es fa aquesta enquesta?

 

Els Estatuts de la Universitat de València estableixen que la recerca ha de fonamentar-se, entre d’altres, en els valors ètics de la societat amb l’objectiu d’incrementar els coneixements bàsics i del benestar de la societat.

Així, ens trobem immersos en un procés d’integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i és per això que, a través del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, hem posat en marxa el projecte

 

 “ODS: Jo sí!” 

 

Des de la delegació de Sostenibilitat d’aquesta Universitat volem conèixer la recerca actual de la Universitat de València que pot estar enquadrada en els ODS.

 

Aquest qüestionari pot contestar-se en menys de 3 minuts.

Hi ha 12 preguntes en aquesta enquesta.

"Les dades personals subministrades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisca amb la finalitat exclusiva de gestionar i tramitar la seua participació en aquesta enquesta. En cap cas les seues dades se cediran a tercers ni s'utilitzaran amb cap altra finalitat. Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les interessades poden exercir els seus drets d'accés a dades mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic de la Delegació de Protecció de Dades:

lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València.

Per a més informació respecte del tractament pot consultar-se la política de privacitat de la UV en: links.uv.es/lopd/dpo"

 

més informació