Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Inscripció Diàlegs per la Sostenibilitat en la Universitat de València

 

 

El rol de la Universitat per a una transició agroalimentària justa i sostenible

 

16:00 hores Inauguració institucional dels III Diàlegs sobre Responsabilitat Social en la Universitat de València.
Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, Pilar Serra Añó


16:05 hores Diàlegs oberts: El rol de la Universitat per a una transició agralimentària justa i sostenible
Ponents:

  • Ana Moragues. European PhD in Agriultural Economics, Rural sociology and Food Policy. Investigadora Universitat de Barcelona
  • Patricia Dopazo. Cooperativa el Pa Sencer.
  • Edurne Caballero. Presidenta de CERAI (Centro Estudios Rurales y Agricultura Internacional).
  • María Cortés. Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.


Modera:
Nuria García Cebrián. Periodista


17:45 Clausura:
Vicerectora de Sostenibilitat Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, Pilar Serra Añó

|
Sede. Sala d'Actes ADEIT, Plaça Verge de la Pau, 3, 46001 València

Gràcies pel seu interès en els Diàlegs. Les dades demanades són per a rebre l'enllaç a l'activitat Inscripció gratuïta.

Les dades personals subministrades voluntàriament en aquest procés d'inscripció s'incorporaran els sistemes d'informació de la Universitat de València, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud, així com dur a terme la gestió administrativa necessària i per informar de futures activitats relacionades.

Dades del Responsable:

Universitat de València – UV Sostenibilitat
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13 46010 València
uvsostenibilitat@uv.es

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a uvsostenibilitat@uv.es

Inscripció
Nom
Cognoms
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Email
Organització/Empresa/Institució
Rol/Cargo
Vol assistir